Privacyverklaring

ShoppingTomorrow verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. ShoppingTomorrow acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

ShoppingTomorrow is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring (versie1.01) is voor het laatst aangepast op 01-06-2019 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van het deelname-formulier op onze website of bij het downloaden van documenten op onze website, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naw-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • (Profiel-)foto
 • Bedrijfsnaam 
 • Functietitel

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Wij verstrekken de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Reclame

Wij kunnen u niet alleen via de informatie op onze website op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: 

 • per e-mail. 
 • via social media.
 • per telefoon.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt, maar enkele gegevens zoals e-mailadres en naam zijn verplicht. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij hosts, voorzitters, experts en geïnteresseerden informeren over onze diensten, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen in de markt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie in bluepaper, website en boek van ShoppingTomorrow

Bij deelname aan het ShoppingTomorrow-programma worden de volgende gegevens gepubliceerd op de website van ShoppingTomorrow, het ShoppingTomorrow-boek en de bluepaper. Deze gegevens zijn voor iedereen zichtbaar:

 • Uw voor- en achternaam.
 • Uw (profiel-) foto.
 • Uw functietitel.
 • Het bedrijf waar u werkzaam bent.
 • De door uzelf opgegeven informatie.

U bent verplicht deze gegevens naar waarheid in te vullen. Op verzoek kunnen wij voor publicatie uw persoonsgegevens anonimiseren.

Het is echter niet mogelijk om na publicatie uw gegevens te anonimiseren. 

ShoppingTomorrow publiceert onderzoeksresultaten die voor en door de markt gemaakt zijn. Het is noodzakelijk voor ShoppingTomorrow om openbaar te maken welke experts hebben bijgedragen aan de onderzoeksresultaten en om de samenwerking tussen de experts zichtbaar te maken. 

Advertenties

Onze website vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze voorzitters, hosts en partners zoals BBP Media en GfK. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. 

Als u een document (bluepaper, presentatie, rapport) download op de website van ShoppingTomorrow, dan worden uw gegevens verstrekt aan de auteur van het document. Dit wordt duidelijk vermeld bij de download button. Het is niet mogelijk om documenten te downloaden zonder uw gegevens door te geven. De auteurs kunt u ook vinden op de expertgroeppagina's.

Wij hebben een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en de belangen van ShoppingTomorrow. Wij geven de volgende (niet-gevoelige) persoonsgegevens door aan de auteur: uw naam, bedrijfsnaam, functietitel, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is noodzakelijk om de downloads gratis aan te kunnen bieden. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang. 

De auteur van de download kan uw gegevens gebruiken om u te benaderen voor eigen marketing en reclame doeleinden. Daarna moeten uw gegevens worden verwijderd. 

Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de auteurs van de onderzoeksresultaten waarin staat vermeld dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en na drie maanden worden verwijderd. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

In onze website zijn social-mediabuttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

Deelnemers
De hierboven beschreven persoonsgegevens van deelnemers worden oneindig bewaard met als doel te achterhalen wie deelnemer van een expertgroep is geweest. Op verzoek worden uw gegevens uit onze database gewist. 

Geïnteresseerden
De hierboven beschreven persoonsgegevens van geïnteresseerden in ShoppingTomorrow worden gedurende vijf jaar bewaard. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u per e-mail te benaderen voor mogelijk toekomstige deelname aan het ShoppingTomorrow-programma.  

De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen rondom inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

ShoppingTomorrow
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
info@shoppingtomorrow.nl
+31 318 648 575

ShoppingTomorrow maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze website. Hiermee kunnen we advertenties tonen op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring

Bestand downloaden

Laat je gegevens achter om bestanden te kunnen downloaden. Dit hoeft maar één keer.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacyverklaring.