Partners

Uit ShoppingTomorrow
Ga naar: navigatie, zoeken

Founding Partners 2018

Onderstaande partners maken ShoppingTomorrow mogelijk en bieden algemene ondersteuning.


Hosts 2018

Expertgroep Innovation & E-fulfilment Expertgroep B2B Experience Expertgroep (Re)platforming
Expertgroep Revenue Optimization Expertgroep Omnichannel Organization Expertgroep Sustainable Packaging Logistics
Expertgroep Cross-Border E-commerce Expertgroep E-commerce Login & Identity Expertgroep Payments
Expertgroep Packaging Expertgroep Opportunities of e-Accessibility Expertgroep Circular Economy
Expertgroep Circular Economy Expertgroep Mobile as the new Storefront Expertgroep Conversational Commerce
Expertgroep City Distribution Expertgroep Product Information Management Expertgroep Product Information Management
Expertgroep Conversational Commerce

Brancheorganisaties & -verenigingen 2018

Het programmabestuur van ShoppingTomorrow bestaat uit vertegenwoordigers van brancheverenigingen die bedrijven vertegenwoordigen die producten en diensten verkopen aan consumenten in Nederland.

De ANVR is de brancheorganisatie, waarbij zo’n 220 touroperators en 1500 (zaken)reisbureaus zijn aangesloten. Zij behartigt de gemeenschappelijke sociaal-economische belangen, zodat de ANVR nationaal en internationaal een toonaangevende plaats inneemt als vertegenwoordiger van de reisbranche.
Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden de gezamenlijke taken in het nationale betalingsverkeer. Haar leden zijn aanbieders van betaaldiensten: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. De taken van de Betaalvereniging liggen op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken.
Het CBL behartigt de collectieve belangen van de supermarktbranche en food service bedrijven. Bij het CBL zijn 26 bedrijven aangesloten. Het CBL hecht veel waarde aan een goed werkende, concurrerende marktomgeving en beperkt haar taak tot het bewerkstelligen van gunstige randvoorwaarden voor de gehele branche en het verstrekken van informatie.
Inretail (voorheen CBW-MITEX) is de brancheorganisatie voor ondernemers in de woon-, mode-, schoenen en sportbranche. Inretail streeft naar een ideaal winkelklimaat, waar de consument wordt verleid om te kopen en ondernemers optimaal kunnen ondernemen.
MODINT is dé ondernemersorganisatie van fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren van (sport)kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel. Bij MODINT zijn ongeveer 750 bedrijven aangesloten. Deze bedrijven zijn actief in de productie en/of handel van kleding, modeaccessoires tapijt en (interieur)textiel
De NSO behartigt de collectieve belangen van de tabaks- en gemaksdetailhandel en verzorgt individuele dienstverlening aan ondernemers in de branche.De tabaks- en gemaksdetailhandel bestaat uit 1650 winkels. Authentieke tabaksspeciaalzaken en moderne gemakswinkels met een breed assortiment: tijdschriften, wenskaarten, kansspelen, tickets en natuurlijk rookwaren. Meer dan de helft van alle Nederlanders bezoekt deze winkels wekelijks.

Bijna 80% van de ondernemers uit de tabaksdetailhandel is bij de NSO aangesloten.

NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale media en online en uitgevers van games en andere interactieve software.
Raad Nederlandse Detailhandel zijn Leiders in Retail

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is dé koepelorganisatie van de non-food detailhandel in Nederland. De RND behartigt op nationaal en Europees niveau de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden. Daarbij richt de RND zich op algemene detailhandelsonderwerpen en de branchespecifieke onderwerpen vallen onder de brancheverenigingen. De aandachtsgebieden van de RND zijn: Arbeidszaken, Betalingsverkeer, Winkelcriminaliteit, Ruimtelijke ordening en Europa.

Thuiswinkel.org is dé belangenvereniging voor winkels in Nederland die online producten en/of diensten verkopen aan consumenten. Thuiswinkel.org geeft het keurmerk Thuiswinkel Waarborg uit. Daarnaast behartigt Thuiswinkel.org de belangen van haar leden op nationaal en internationaal niveau, bevordert het vertrouwen in kopen op afstand en zorgt voor kennis- en informatie-uitwisseling over de branche.
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.

Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland is UNETO-VNI een factor van betekenis. Zo is UNETO-VNI continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Het Vakcentrum is dé brancheorganisatie voor zelfstandige detaillisten in de foodsector en de fast moving consumer goods. Met passie voor zelfstandig ondernemerschap behartigt het Vakcentrum de collectieve en individuele belangen van haar achterban. Het Vakcentrum dient als kenniscentrum voor alle aspecten waarmee zelfstandige ondernemers in hun bedrijfsvoering te maken hebben
Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.
Detailhandel Nederland behartigt de collectieve sociale en economische belangen van de winkeliers. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Door de samenwerking in Detailhandel Nederland kunnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden.
VLEHAN is de Nederlandse brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van elektrische huishoudelijke apparaten, grote en kleine. VLEHAN behartigt de collectieve belangen in gezamelijke projecten, ten opzichte van overheid en politiek, consumentenorganisaties, pers en publieke opinie.
evofenedex is dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Via evofenedex nemen zij hindernissen in de logistiek en internationaal ondernemen weg en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal en internationaal. Van een veiliger en efficiënter magazijn, slimmer vervoer, goede opslag van gevaarlijke stoffen tot meer export.

Voorzitters 2018

De Voorzitters van ShoppingTomorrow zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat van de onderzoeken en leiden de expertgroepen.

Wetenschappelijke Partners

Onderstaande wetenschappelijke partners van het onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow leveren kennis en inzichten aan op de verschillende onderzoeksvragen waar de expertgroepen zich over buigen.

Premium Participanten 2018

Onderstaande B2C bedrijven ondersteunen het onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow door bijdrage in data, kennis en/of door één of meer experts te leveren voor de verschillende expertgroepen.

Wilt u ook participeren? Neem dan contact op via info@shoppingtomorrow.nl.

Mediapartners

Onderstaande partners ondersteunen het ShoppingTomorrow-platform via communicatie van de bevindingen.

Wilt u ook als mediapartner deelnemen aan ShoppingTomorrow, Neem dan contact op via info@shoppingtomorrow.nl.