Future Retail City Center 2017

Uit ShoppingTomorrow
Ga naar: navigatie, zoeken
Mogelijk gemaakt door
Inretail.jpg
ClickNL.jpg
KvK.jpg


Hogeschool van Amsterdam.jpg
Host/Voorzitter
Male picture.png
David Lansen
Regioadviseur
INretail

Marcel Evers1.jpg
Marcel Evers
Manager Beleid & Advies
INretail

Jann de Waal1.jpg
Jann de Waal
Chief Executive Officer
ClickNL

Marije Hovestad1.jpg
Marije Hovestad
Programmamanager
Kamer van Koophandel

Male picture.png
marijke van Hees
Voorzitter Regiegroep Retailagenda
PAM B.V.

Male picture.png
Merlijn van der Laak
Programmamanager
Retail Innovatie Agenda den Haag

Jesse Weltevreden1.jpg
Jesse Weltevreden
Lector Online Ondernemen
Hogeschool van Amsterdam

Leden expertgroep
Anne Risselada, Senior Researcher, Hogeschool van Amsterdam
Farzad Ghaus, Directeur en Eigenaar, Stad&Co
Gary Warnaby, Institute of Place Management, Manchester Metropolitan University
Hester Bunnik, Programma Manager - Smart Shopping, Retail Innovatie Agenda den Haag
Jan van der Beek, Adviseur, Kamer van Koophandel
Jeroen Roose, Directeur, HISA - Volop aandacht voor jouw winkelgebied
Kjeld Vosjan, Eigenaar, Vosjan Management op Maat
Lieve Romkens, , Ministerie van Economische Zaken
Marieke Pieters, Eigenaar, PropertyLAB.nl
Martijn Verdult, Senior projectmanager, Stad & Co B.V.
Mayke Steeman, Project Manager Research Group Digital Commerce, Hogeschool van Amsterdam
Natasja Stel, Project Assistent, INretail
Nienke van Gerwen, Senior adviseur retail en centrummanagement, BRO
René Hendriks, SPARKETEER, Aan Zee
Ruth DeVreese, lector, HoGent
Sofie Van Herreweghe, Trendlector, Hogent
Stefan van Aarle, Eigenaar, StadsKracht
Naar de expertgroep

Deze pagina delen
Twitter.png Facebook.png Linkedin.png


Veel collectieven worstelen met de vraag “Welke interventies hebben (op lange termijn) de meeste toegevoegde waarde voor (de stakeholders van) het winkelgebied?". In de eerste bluepaper geeft de expertgroep Future Retail City Center een antwoord op deze vraag.

Download de eerste bluepaper

Bluepaper deel 2

Op 7 maart 2018 is de tweede bluepaper van de expertgroep Future Retail City Center officieel gelanceerd op het Seminar Succesvol Samenwerken in Winkelgebieden. Download hier de tweede bluepaper van deze expertgroep “Succesfactoren voor collectieve interventies in binnenstedelijke winkelgebieden".

Download de tweede bluepaper


Bekijk de bluepapers van andere groepen


Inleiding

Door onder andere een overschot aan winkels, verouderde businessmodellen en het online winkelen staat de detailhandelsfunctie van binnensteden onder druk. Ondernemers en andere stakeholders hebben zich de afgelopen jaren gerealiseerd dat collectieve actie noodzakelijk is om binnensteden toekomstbestendig te maken. In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn vandaag de dag dan ook collectieven actief die (marketing) interventies beogen om de consumententrekkracht en de verblijfswaarde van het winkelgebied te verhogen. Collectieven kennen verschillende verschijningsvormen, variërend van informele tot formele samenwerkingsbanden zoals BIZ-en, en ook van traditionele winkeliersverenigingen tot samenwerkingsverbanden van meerdere stakeholders zoals ondernemers, vastgoedpartijen, gemeente en/of bewoners. De interventies die collectieven plegen om hun winkelgebied toekomstbestendig te maken, kunnen zowel ruimtelijk (o.a. bereikbaarheid), juridisch (o.a. verlichte regelgeving), beleidsmatig (o.a. detailhandelsvisie), procesmatig (o.a. samenwerkingsplatform), marketing/technologisch (o.a. loyalty card/smart parking) of financieel (o.a. huurincentives) van aard zijn.


Doel

De Expertgroep Future Retail City Center van ShoppingTomorrow wil collectieven in binnensteden helpen met het beantwoorden van deze vraag middels een bluepaper waarin zowel nationale als internationale best (en worst) practices van interventies beschreven worden. Daarbij is het doel niet om een zo compleet mogelijk overzicht van succesvolle interventies te geven, maar om collectieven via de beschrijving van inspirerende praktijkvoorbeelden te helpen om weloverwogen keuzes te maken in het brede scala van mogelijke ingrepen in het binnenstedelijk winkelgebied. De beschreven voorbeelden van interventies in de bluepaper dienen allen binnen de handelingsruimte van collectieven te vallen. Dit betekent dat interventies waar bijvoorbeeld de gemeente primair voor verantwoordelijk is en ondernemerscollectieven niet bij betrokken zijn, niet meegenomen zullen worden.


Opzet onderzoek

Voor het schrijven van het bluepaper maken we gebruik van deskresearch (o.a. evaluatierapporten, casebeschrijvingen etc.) en interviews. Voor de verzameling van internationale best practices richten we ons op het Verenigd Koninkrijk en België, omdat in beide landen veel collectieve interventies gepleegd worden die relevant zijn voor collectieven in Nederlandse binnensteden. Daarnaast hebben de voorzitter en host van de expertgroep goede contacten met experts en wetenschappers die zich bezighouden met collectieven in winkelgebieden in deze twee landen.


Opzet expertgroep

  • Host: INretail (Marcel Evers en David Lansen)
  • Voorzitter: Hogeschool van Amsterdam (Jesse Weltevreden, Anne Risselada en Mayke Steeman)
  • Stuurgroep: Jann de Waal (CLICKNL), Marijke van Hees/Hester Bunnik (Retail Innovatie Agenda) en Jan van der Beek (Kamer van Koophandel)
  • Expertgroepleden: de expertgroep bestaat enerzijds uit leden die veel best practices kennen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk en anderzijds uit vertegenwoordigers van collectieven.


Benieuwd naar de bevindingen en resultaten van deze expertgroep? Meld je aan voor de ShoppingTomorrow-nieuwsbrief en download de bluepaper!


Aanmelden

Wil je in 2018 meedoen als expert bij ShoppingTomorrow? Laat hier je gegevens achter!.